MARSHALL CLUBCARD ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. PROGRAMIN AMACI

 

Bir Akzo Nobel kuruluşu olan Marshall, Türkiye’de boya sektöründe hizmet vermektedir. Marshall’ın müşteri sadakat uygulamaları çerçevesinde üyelerini ödüllendirdiği Marshall ClubCARD Türkiye’de 2008 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Marshall ClubCARD üyelik sistemi, üyeleri ve kullanıcılarına özel hazırlanmış kampanya ve fırsatlardan yararlandırmak, bilgilendirmek ve doğrudan iletişim kurmak amacıyla Marshall tarafından oluşturulmuştur. Marshall ClubCARD Müşteri Ödüllendirme Programı’na katılan üyeler, Marshall ürünleri sattıklarında veya satın aldıklarında Puan kazanarak kendilerine sağlanan avantajlardan faydalanabileceklerdir.

 

2. TANIMLAR

 

2.1.  Üye/Kullanıcı: Programın Kullanım Koşullarını kabul ederek üyelik işlemlerini tamamlamış olan kişidir.

2.2. İşlem: Bir üyenin Marshall ürünü satması veya satın alması karşılığında puan kazanması veya var olan puanlarını kullanmasıdır.

2.3.  Ürün: Marshall tarafından üretilen Marshall markalı kutulu ürünlerdir. Programa dâhil edilen Ürünler Marshall tarafından Program sayfasında duyurulacaktır.

2.4.  Puan: Programa dâhil olan Marshall ürünlerinden satarak veya satın alarak, belirli bir skalaya göre üye tarafından kazanılan, ödüller için kullanılabilen puanlardır.

2.5.  Ödül: Üye tarafından kazanılan puanlarının kullanılması suretiyle alınan herhangi bir hizmet, ürün veya avantaj.

2.6.  Statü: Marshall tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde (i) üyenin edindiği avantajlara ve (ii) kazandığı puanlara göre ulaştığı seviyedir.

2.7.  Hizmet: Marshall’ın üyelerine Program kapsamında vereceği her türlü hizmeti,

 

3. PROGRAM ÜYELİĞİ

 

3.1. Üyelik Koşulları

 

3.1.1.    Marshall ClubCARD programına kayıt için herkes başvuru yapabilir. Ancak başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine nihai olarak Marshall karar verir. Marshall ClubCARD usta olarak kayıt olacak üyelerin, Marshall ClubCARD sistemine dahil olan ürünleri almış olması, Marshall Satış noktası sahibi olmaması, boya satış noktasında çalışan olmaması ya da satış yaptığı ürünlerin kodlarını kendi oluşturduğu hesaplar üzerinden sisteme girip puan kazanmaması gerekmektedir. Ayrıca usta olacak olan üyelerin sisteme giriş yaptığı ürünlerin maddi değerlerinin kendisi tarafından ödenmiş olması gerekmektedir.

3.1.2.    Marshall, ClubCARD üyeliği için üyeden hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez.

3.1.3     Marshall ClubCARD üyelik programı üyelik statüleri, (i) Standard üye (ii) Silver üye (iii) Gold üye olarak sınıflandırılmaktadır. Marshall, statü isimlerini ve sayısını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.1.4     Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen tüm adaylar ilk olarak standart üyelik için başvuru yapabilir. Silver ya da gold üyelik kriterlerini yerine getiren üyeler bir üst kategoriye geçebilirler. Üyenin hangi statüde olacağına Marshall karar verir. Üyelik başvurusunda bulunan adayın yerleştirileceği statünün kriterleri Marshall tarafından belirlenir ve web sitesinden ilgililere duyurulur. Marshall, hiçbir gerekçe gösterme zorunluluğu olmadan, üyelik kayıt ve statü kriterlerini her daim değiştirebilir. Tüm statülerin puan kazanma şartları ve sağlayacağı avantajlar birbirlerinden farklı olacaktır. Marshall Club Card’a üyelik için başvuran tüm üye adayları standart üye için başvururu yapacaktır. Üyelik aşamasını geçen üyeler; silver ve gold üye kriterlerini gerçekleştirdiklerinde farklı statüde üyeliklerini devam ettirebilirler. Üyelik başvurusunda bulunan adayın yerleştirileceği statünün kriterleri Marshall tarafından belirlenir ve web sitesinden ilgililere duyurulur. Marshall, hiçbir gerekçe gösterme zorunluluğu olmadan, üyelik kayıt ve statü kriterlerini her daim değiştirebilir. Tüm statülerin puan kazanma şartları ve sağlayacağı avantajlar birbirlerinden farklı olacaktır.

Üyelik statüleri

Standart Üyelik          : Marshall Club Card programına üye olmak isteyen herkesin öncelikle başvurabileceği üyelik tipidir. tüm başvurular öncelikle standart üye olarak değerlendirilir.

 

Silver Üyelik              : Standart üyeliği onaylanmış,  Marshall satış bölge sorumlularının ve marshall satış kadrolarının refaransları alındıktan sonra kazanılacak bir üyelik tipitir. Silver üyelik süresi onay süresi üç aydır. Bu zaman zarfında Marshall yetkilileri üyenin gerçekleştirmiş olduğu projeleri reel olarak gözlemleyecektir. 

 

Gold Üye                    : Standart üyeliği onaylanmış ve İnşaat Boyacı (Seviye 3) tipi  Mesleki Yeterlilik Sertifikasına sahip bir üyelik tipitir. Mesleki yeterlilik belgesi doğrulanması kayıtlama sonrasındaki bir ay içinde yapılacaktır.

 

3.1.5     Marshall ClubCARD, üye olmak isteyen bir kişi, daha önce bu programa dâhil olmuşsa; ilk aşamada sadece geçmiş kişisel bilgilerini güncelleyerek standart üyeliğe başvurabilir. Daha önce üyeliği bulunmuş olsun ya da olmasın, üyenin statüsünü belirleme yetkisi münhasıran Marshall’a aittir. Silver ya da gold üye segmentleri için öngörülen kriterlerin hepsi bu durumdaki üyeler içinde işlemektedir. Bu üyelik kategorisine geçmek isteyen tüm üyeler silver ya da gold kriterlerini yerine getirmek zorundadır.

 

3.1.6     Üyenin statüsüne bağlı olarak, üyeler elektronik olarak çevrim içi kullanılabilen bir üyelik hesabına sahip olurlar. Üyelik hesapları kişiye özeldir ve sadece üye tarafından kullanılabilir. Üyelik ve üyelikten sağlanan puanlar satılamaz, ödünç verilemez veya devredilemez. Üyelik hesabı bir ödeme aracı değildir. Puanların son geçerlilik tarihi bilgileri, kişisel hesap sayfalarında yer almaktadır. Her üye, sadece bir adet Marshall ClubCARD üyeliğine sahip olabilir.

 

3.1.7     Programa katılmak için üyeden; adı/soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, cinsiyeti, doğum tarihi, iletişim adresi, telefon bilgileri ve e-posta adresi vb. bilgileri istenecektir.  Ancak bu kişisel bilgilerin haricinde de Marshall, üyelik işlemleri için gerekli olduğu ölçüde her daim başkaca bilgi ve belgeler talep edebilir. Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen kişiler üyelik işlemleri için kendilerinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği üyelerin sorumluluğundadır. Bilgilerin uyuşmaması durumunda Marshall üyelerin Marshall ClubCARD Üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

3.2. Programa Üye Olarak Kayıt Olma

 

3.2.1.    Üye, www.marshallclubcard.com.tr üyelik ekranındaki ilgili bilgilendirme alanlarının tamamını eksiksiz doldurmalı ve üyelik için başvurmalıdır. Marshall, başvuruyu onayladığı takdirde, üye adına güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturulacaktır. Üyelik kaydının tamamlanması ve kullanıcı hesabının oluşturulması, üye tarafından bu “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” içerisinde yer alan tüm maddelerin okunduğu, kabul edildiği ve yasal geçerliliği olan bir akdin oluşmasına rıza gösterdiği anlamına gelir. Bu akit, elektronik ortamda Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen kullanıcı ve Marshall arasında, üyeliğin kabulü anında gerçekleşmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

3.2.2.   Kabul işleminden sonra üye, Program internet sitesinin (Ödüllere erişim, hesabının kontrol edilmesi, Ödül Puanlarının kullanılması vs. gibi) farklı fonksiyonlarına erişim dahil olmak üzere, Programın tüm hizmetlerinden tam olarak yararlanacaktır.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.     Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan Bülten Üyelikleri ücretsizdir ve düzenli olarak Marshall’ın hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metin ve görsel içerikli elektronik posta, üyenin adresine gönderilecektir.

 

4.2.     Marshall, gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini; yukarıda belirtilen sitelerinin içeriklerini, avantaj ve haklarını değiştirebilir. Marshall, ayrıca, ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

 

4.3.     Marshall, sistem içerisinde verilen servislerin düzgün çalışması için gereken makul tüm önlemleri almıştır. Bu sebeple Marshall, kusurundan kaynaklanmayan, Marshall Siteleri ve Marshall ClubCARD üyelik sistemiyle ilgili hizmetlerin kesintiye uğramasından ve ortaya çıkan arızalardan sorumlu değildir. Bu haller bunlarla sınırlı olmamak ve benzer durumları da kapsayacak şekilde, doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek durumlar olabilir.  Ancak üyenin zarara uğramaması için gerekli her türlü çabayı gösterecektir.

 

4.4.     Marshall, Marshall sitelerine, Marshall ClubCARD üyelik sistemi vasıtasıyla; kanunlara, Marshall’ın kurumsal kimliğine ve Marshall Siteleri Kullanım Koşulları'na aykırı yüklenmiş herhangi bir yazı ya da malzemeyi silme hakkına sahiptir.

 

4.5.     Marshall, Marshall Sitelerindeki ve Marshall ClubCARD üyelik sistemi vasıtasıyla, üye tarafından yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. Kullanıcının bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür.

 

4.6.     Marshall ClubCARD üyelerinin sağladığı içerik, tamamen kendi sorumlulukları altındadır; Marshall’ın söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Marshall, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan “yer sağlayıcı” olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk ile bu içeriklerin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan dolayı sorumluluk tamamen Marshall ClubCARD üyesi olan içerik sağlayıcılara aittir.

 

4.7.     Üyeler, yukarıda belirtilen Marshall’a ait siteleri ve Marshall ClubCARD üyelik sisteminin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Marshall’ın bu metinde belirtilen şartlarına uyacak şekilde kullanırlar ve bu kullanımları sırasında hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

4.8.     Marshall’ın kurumsal kimliğine, Marshall Sitelerine ve Marshall ClubCARD üyelik sisteminin içeriğine zarar veren üyeler, oluşturdukları her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

4.9.     Gerekli görülen durumlarda ve hukuka aykırı bir işlem tespitinde, Marshall ClubCARD üyeliği Marshall tarafından her zaman geçici olarak askıya alınabilir veya sonlandırılabilir ve Marshall Sitelerine erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak ve avantajlardan kullanıcıyı/üyeyi mahrum edilebilir. Üyeliğin sonlandırılması işlemini müteakip, Marshall, ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm üye bilgileri sistemden kaldırılacaktır.

 

4.10.  Marshall ClubCard sistemindeki kayıtlı üyelerin sisteme kodlarını girip puan kazanacağı ürün sayısı sınırlandırılmıştır. Her bir üye, bir günde iş gücünü karşılayacak ortalama metrajı da hesaplanarak maximum miktarda ürün kodunu sisteme girebilir. Her bir üye bir gün içinde  1 adet 15 L lik duvar boyası, 1 adet ortalama 15 L astar ve 1 adet 10,5 L lik tavan boyası alımı üzerinden yıllık olarak sisteme kod girişi sınırlandırılmıştır.  Yıllık olarak üyeler için sınırlandırılmış adetler günlük olarak kullanımı beklenir.

 

4.11.  Bir üyenin/kullanıcının usulsüz kullanım yaptığı tespit edilirse Marshall herhangi bir ihtara gerek kalmadan, tazminatsız ve üyelikten kaynaklanan hakları ortadan kaldırmak suretiyle üyenin, üyeliğini derhal sonlandırabilir.  Marshall, usulsüz kullanım şüphesiyle her zaman üyelerini inceleme altına alabilir. İnceleme altına aldığı üyelerin hesaplarını dondurabilir.  Üyelerinden, satın aldıkları ürünlerin fiş veya faturasını ibraz etmelerini isteyebilir. Ürünlerin kullanıldığı projeleri Marshall çalışanları tarafından ziyaret edebilir ve yapılan çalışmaları görmek isteyebilir.  Bu durumda, üye 5 iş günü içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Aksi durum sözleşmenin/üyeliğin derhal ve tazminatsız fesih sebebidir.

 

4.12.  Üyeliğin sonlandırılmasına neden olacak durumlar aşağıda örnek olarak verilmiş olup bunlarla sınırlı değildir:

·         Bayilerin ürünlere ait kodları Marshall ClubCARD üyelerine vermemesi ve bu kodların kendi oluşturduğu hesaplar üzerinden giriş yapması.

·         Bayilerin ödül karşılığında aldıkları ürünleri/hediyeleri kendi mülkiyetlerinde veya zilyetlerinde tutup, asıl hak sahibi olan ustalarına vermemesi.

·         Üyelerin kendilerine hak olarak tanınan ve her gün içinde girilmesi gereken kod miktarından fazla kod girmiş olması, gibi durumlarda üyelerin hesapları incelemeye tabi tutulabilir. Bu zaman zarfından üyelerin hesapları dondurulabilir.

4.13.  Marshall, Marshall ClubCARD üzerinden haksız ve usulsüz  bir şekilde kazanım yaptığı tespit edilen puanlar ve puanlarla alınmış olan hediyelerin tespitini yapma ve bu puan ve hediyelerin tazminini üyelerden geri alma ve tazmin etme hakkını kendisinde saklı tutar.

 

4.14.  Marshall, üyelik şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapabilir ve üyelerin aylık puan kazanımlarını sınırlandırabilir. Ayrıca üyelerin puan kazanmak için almaları gereken ürün sayılarında da her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu hususlar üyenin kabulündedir.

 

4.15.  Marshall, üyelerini kendisinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bilgilendirmek şartıyla, Marshall ClubCARD Programının kurallarında her türlü değişikliği yapma, programı durdurma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

 

4.16.  Marshall, ClubCARD Programı Türkiye’nin her bölge ve ilinde geçerli bir program değildir. Ürün stok durumuna göre  Marshall club card programı Marshall’ın belirlediği il/ ilçelerde uygulanabilri. Bu il/ilçelerin kapsamı dahil ve hariç tutulması kararı Marshall’a aittir.  Ayrıca Marshall, her zaman farklı bölge ve il/ilçelerde bu programı sonlandırma hakkına sahiptir.

 

4.17.  Marshall, durumun niteliği gereği aciliyet gerektiren haller hariç olmak üzere,  en az 1 ay önceden bildirmek şartıyla Marshall ClubCARD Programı’nı tamamen durdurma, askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu sebeple üyeler herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Programın sonlandırılmasının bildirimi halinde üyeler ihbar süresince haklarını kullanabilirler; ancak bu sürede yeni ödül puanı ve sair haklar kazanamazlar. İhbar süresinde kullanılmayan puan ve haklar kendiliğinden ortadan kalkar.

 

4.18.  Marshall, sözleşmeye aykırı davranan üye ile akdettiği bu sözleşmeyi ve üyeliği hiçbir önel vermeden derhal feshetmek hakkını haizdir. Marshall’ın üye tarafından yapılan bir ihlale rağmen sözleşmeyi feshetmemesi ya da ihlalin düzeltilmesi için ihtarda, uyarıda bulunmuş olması, fesih hakkından feragat ettiği ve/veya her ihlalde ihtar etmek zorunda olduğu anlamına gelmez. 

 

4.19.  Marshall, üyeye 3 aylık ihbar süresi vermek kaydıyla her zaman üyeliğini sonlandırabilir. Üye bu süre içerisinde puanını kullanmadığı takdirde herhangi bir talepte bulunamaz. Marshall gerekli gördüğü hallerde üyenin üyeliğini ve üyeye verdiği hizmetleri askıya alma hakkını haizdir.

 

4.20.  Marshall, Marshall ClubCARD  sistemindeki tüm puanların kullanım süreleri sınırlandırmıştır. Her üye segmentinin kazanmış olduğu puanların son kullanımları kurallar dahilindedir. Standart üyelerin puanlarının kullanım süreleri bir yıldır. Birinci yıl sonunda kullanılmayan puanlar sitemden çıkartılacaktır.  Silver üyelerin kazandığı puanlar kazanım yapıldığı yıl içinde kullanılmaz ise yarısı bir soraki yıla aktarılır. Gold üyelerin kazandığı paunların kullanım süresi ise iki yıldır. Gold üyelerin her yılın sonunda kazandığı puanlar aynı yıl içinde kullanılmaz ise  tamamı bir sonraki yıla aktarılır ve bir sonraki yıl içinde kullanı yapılmaması durumunda kullanılmayan puanlar sistemden çıkartılır. Bu kural 01 Ocak 2019 yılından sonra hayata geçecektir. Bu zamana kadar kazanılan puanlar bu tarihten öncesinde bu işleme tabi olmayacaktır. Kazanılan puanların üzerine eklenecektir.

 

4.21. Marshall, Marshall ClubCARD üyelerine segmentlerine göre farklı kazanımlar uygulamaktadır. Aynı zamanda bu kazanımları istediği zaman değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

 

Üye Tipi

Kimler Başvurabilir

Puanların geçerlilik süresi

Hediye seçenekleri

Standart Üye

Üyelik sözleşmesi  3.1.1 koşullarına göre Herkes başvurabilir.

Bir yıl

Standart hediye seçenekleri

Silver Üye

Marshall Bölge Satış Ekibi referansı olanlar.

İki yıl.  Bir sonraki yıla kullanılmayan puanların yarısı

Segmente özel hediye seçenekleri

Gold Üye

Mesleki Yeterlilik Belgesi - İnşaatBoyacı (Seviye 3) tipi olan

İki yıl.  Bir sonraki yıla kullanılmayan puanların tamamı.

Segmente özel hediye seçenekleri

 

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Marshall Sitelerindeki her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, illüstrasyon, marka ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerindeki fikri mülkiyet hakkı MARSHALL’a aittir. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların Marshall’ın açık izni olmaksızın başkaları veya üyeler tarafından her türlü kullanımı yasaktır. Marshall’ın fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde MARSHALL söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

 

6. MARSHALL CLUBCARD ÜYELİĞİ KAPSAMINDA PAYLAŞTIĞINIZ BİLGİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

6.1  Marshall ClubCARD üyelik sistemi olarak adlandırılan ve kullanıcılara Marshall’ın internet sitelerine erişim imkânı veren üyelik sistemine girilen tüm bilgilerin gizliliği bu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır.

 

6.2 Marshall ClubCARD üyelik sistemiyle marshallclubcard.com.tr sitesinde oluşturulan üyelikler Marshall’ın internet sitelerinde (www.marshallclubcard.com.tr ve www.marshallboya.com) ve bundan sonra yayına alacağı sitelerde gerektiğinde geçerli olacaktır.

 

6.3  Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin Marshall ClubCARD Üyelik kaydı oluşturduğunuzda) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebilir, diğer kullanıcılarla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir ve/veya diğer kişilerle daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz.

 

6.4 marshallclubcard.com.tr’yi ziyaret edebilmek ve/veya bu sitede belirtilen ürün/hizmetlerden faydalanmak için gerçekleştirdiğiniz Marshall ClubCARD üyelik kayıt işleminiz sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluklarının sorumluluğu Marshall ClubCARD üyesine aittir.  Marshall CLUBCARD üyeliğiniz kapsamında ürün/hizmetlerden faydalanabilmeniz için Marshall ve Marshall ClubCARD olarak sizlerle iletişim kurmak, çeşitli gönderiler yapabilmek ve siparişlerinizin tarafınıza ulaşmasını sağlamak için ayrıca kampanya bilgilendirmeleri ve önerileri yapabilmek adına doğru bilgiler vermeniz tavsiye olunur. Aksi durumda yapılan bilgilendirmeler, gönderiler ve sipariş edilmiş ürünlerin sorumluluğu Marshall ve Marshall ClubCARD’a ait değildir. Bu sebepler ile doğru bilgi zorunluluğu aranmaktadır. Kullanıcılarımızın/üyelerimizin adı ve soyadının ve iletişim bilgi ve adreslerinin doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacak olup, bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından kullanıcılarımız/üyelerimiz sorumlu olacaktır.

 

    6.5   Marshall siteleri başka sitelere link vermektedir. Gizlilik Politikasında belirtilen taahhütler, sadece Marshall siteleri için geçerlidir. Bu hususta Marshall sitelerinden link ile erişilen sitelerde kullanıcı ve/veya Marshall CLUBCARD üyesinin uğrayabileceği zararlardan Marshall sorumlu değildir.

 

6.6. Üyelerin bilgileri ancak bu Sözleşme ve Sözleşmenin ekinde bulunan “Marshall CLUBCARD Üyeliği – Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” doğrultusunda işlenecek ve paylaşılacaktır. Aşağıdaki durumlar bu kuralın istinasını teşkil eder:

·         Üyenin izin vermesi durumunda, kişisel bilgileri talep eden müşterilerle, şirketlerle, kuruluşlarla veya Marshall’ın dışındaki kişilerle paylaşılabilir. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin verilmesi talep edilecektir

·         Yasal nedenlerle, aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğunun tespiti halinde Marshall, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Marshall dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşabilir:

o   Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya zorunlu resmi talepleri karşılamak,

o   Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak,

o   Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek,

o   Marshall’ın, kullanıcılarının veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak,

6.7.      Marshall, toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş kişisel    verileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarıyla paylaşabilir. Örneğin, hizmetlerin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla, bu bilgiler herkese açık olarak paylaşılabilir. Marshall başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam eder ve kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunulur.

 

6.8.       Kullanıcının sisteme girdiği Marshall ClubCARD üyelik bilgilerine kullanıcının kendisi ve kullanıcının rızası dâhilinde Marshall ClubCARD müşteri hizmetleri yetkilisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka üyenin (kullanıcı izin vermediği sürece) kullanıcı ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 


6.9.      Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme:

 

Hizmetler, üye tarafından her kullanıldığında, kişisel bilgilere erişilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler yanlışsa, bunların hızlı bir şekilde güncellenmesi veya silinmesi için (Bunların işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklanması gerekmiyorsa) Marshall elinden gelen çabayı gösterecektir. 

Kişisel bilgiler güncellenirken, üyenin isteğini yerine getirebilmek için önce üyeden kimlik bilgilerini doğrulaması istenecektir. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi), başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekler reddedilebilir. 

Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunulduğunda, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bu ücretsiz gerçekleştirilir.
Hizmetler, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetilecektir.

 

6.10.      Bilgi Güvenliği:

Saklanılan bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için Marshall çaba gösterecektir.  Özellikle:

§  www.marshallclubcard.com.tr hizmetlerinin SSL kullanılmak suretiyle şifrelenir.

§  Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamaları ve prosedürleri gözden geçirilir,

§  Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri Marshall için işlemek üzere bilmesi gereken, gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecek Marshall çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlanır.

 

6.11.     Geçerlilik kapsamı: Gizlilik Politikası, Marshall ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Ancak arama sonuçlarında üyeye gösterilebilen ürünler ya da siteler, Marshall hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Gizlilik Politikası, hizmetlere reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler, mobil uygulamalar ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

 

6.12.     Yürütme: Marshall, Gizlilik Politikasına uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceler.  Yazılı resmi şikâyetler alındığında, durumu takip etmek için şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yerel veri koruma yetkilileri de dahil olmak üzere uygun denetim yetkililerinden destek alınır.

 

6.13.     Değişiklikler: Gizlilik Politikası zaman içerisinde değişebilir. Üyenin açık izni alınmadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarda kısıtlama yapılamaz. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, internet sitesinde yayınlanır ve esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin mobil bilgilendirme ile kısa mesaj (sms) ve e-posta bildirimi gibi) sağlanır.

 

6.14.     Marshall ClubCARD üyelik iptali için web sitesinde tanımlı e-mail adresine veya Çağrı Merkezine başvurabilir. Marshall ClubCARD, bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına veya Marshall ClubCARD üyeliğinizi iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik iptalini müteakip, Marshall ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm bilgilerin kaldırılacaktır.

 

6.15.      Marshall, Sözleşme’de belirtilmiş olan veri koruması ve Gizlilik Politikası’na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, kendisi dışında meydana gelebilecek korsan yazılım, casusluk programları gibi nedenlerle kişisel verilerin elde edilmesi ya da kullanılmasından sorumlu değildir.

 

7. MARSHALL CLUBCARD ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICIYA ÖZEL ÜRÜN TANITIMLARI

 

7.1.        Marshall, ‘Marshall ClubCARD ÜYELİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI’ (Madde 6) çerçevesinde elde edilen bilgilerden yararlanarak üyenin ilgi alanları kapsamındaki ürün tanıtımlarını, üye olduğu Marshall sitelerindeki Anasayfa, SMS veya e-posta üzerinden gönderebilir.

 

7.2.        Kullanıcıların kişiye özel ürün tanıtımına ilişkin e-posta veya herhangi bir ileti almayı istememeleri durumunda, Marshall ClubCARD’ın e-posta adresine gönderecekleri bildirimin ardından Marshall ClubCARD tanıtım göndermeyi durdurur.

 

7.3.        Marshall Siteleri kullanıcısı ya da Marshall ClubCARD üyesi işbu Sözleşme’nin koşullarını ihlal ettiği takdirde ortaya çıkan anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri olacaktır. Taraflar aralarında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, kullanıcı/üyenin MARSHALL’a sağlamış/bildirmiş olduğu Marshall sitelerindeki bilgilerin, Marshall ClubCARD üyelik bilgilerinin, Marshall tarafından tutulmuş bilgisayar ve elektronik kayıtlar ile diğer kayıtların, Marshall’a gönderilmiş olan faks ya da sair belgenin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK’nın 193. Maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

 

7.4.        Üyeler soru ve talimatların için 444 88 00 numaralı telefondan 1’i tuşlayarak da Marshall’a ulaşabilirler. destek@marshallclubcard.com.tr e-posta adresinden de Marshall ile irtibat kurabilir.